Wat is Lank?    Edition: 1st Edition
  • Format: Soft Cover
  • ISBN: 9781485102946
  • Language(s): Afrikaans HT & EAT
  • Grade: Grade 1
  • Category: Foundation Phase, Magenta, CAPS Aligned, Level 1

R55.00

You can get an email alert when this product is back in stock.


Key Links moedig eksplisiete onderrig aan deur verhalende en nieverhalende tekste by mekaar te laat aansluit. Key Links se verhande en nieverhalende titels betrek beginnerlesers by sorgvuldig opgestelde tekste.  Hulle bied ryke geleenthede om die vroeë begrippe van taal-, geletterdheids- en literatuurbegrippe, -vaardighede en strategieë te ontwikkel.

Die Fokuspaneel bied voorstelle om mondelinge interaksie tussen onderwyser en leerders, asook tussen pare leerders, aan te moedig. Leerders word aangemoedig om:
• te bevraagteken
• te beantwoord
• te luister
• menings uit te druk
• oor te vertel en in volgorde te plaas
Deur hulle idees uit te druk, word leerders aktief betrek by die ontwikkeling van:
• begripstrategieë
• prosesseringsvaardighede
• vroeë begrippe oor teksstruktuur en -organisasie
• woordeskat en klank- en letterkennis
• gevolgtrekkings maak

Contents not available

This product does not have any reviews yet - be the first to write one.

Key Links moedig eksplisiete onderrig aan deur verhalende en nieverhalende tekste by mekaar te laat aansluit. Key Links se verhande en nieverhalende titels betrek beginnerlesers by sorgvuldig opgestelde tekste.  Hulle bied ryke geleenthede om die vroeë begrippe van taal-, geletterdheids- en literatuurbegrippe, -vaardighede en strategieë te ontwikkel.

Die Fokuspaneel bied voorstelle om mondelinge interaksie tussen onderwyser en leerders, asook tussen pare leerders, aan te moedig. Leerders word aangemoedig om:
• te bevraagteken
• te beantwoord
• te luister
• menings uit te druk
• oor te vertel en in volgorde te plaas
Deur hulle idees uit te druk, word leerders aktief betrek by die ontwikkeling van:
• begripstrategieë
• prosesseringsvaardighede
• vroeë begrippe oor teksstruktuur en -organisasie
• woordeskat en klank- en letterkennis
• gevolgtrekkings maak

Contents not available

This product does not have any reviews yet - be the first to write one.