Rekeningkundige Standaarde 18u


Available
    Edition: 18 Uitgawe
  • Format: Soft Cover
  • ISBN: 9781485129691
  • Language(s): Afrikaans
  • Extent: 728 bladsye
  • Published:
  • Category: Accounting

R756.00Die agtiende uitgawe van Rekeningkundige Standaarde is bedoel vir tweede- of derdejaarstudente in Finansiële Rekeningkunde of studente wat graag ’n inleiding tot rekeningkundige standaarde wil hê. Hierdie uitgawe stel studente bekend aan die beginsels van die Internasionale Finansiële Verslagdoeningstandaarde.

Die rekeningkundige beginsels word geïllustreer deur vrae wat geleidelik in moeilikheidsgraad toeneem. Dié benadering bevorder studente se begrip van die beginsels en stel hulle in staat om finansiële state op ’n praktiese manier te bemeester. ʼn Aanduiding word gegee indien ʼn vraag onderwerpe bevat wat nie in die hersiene SAICA-sillabus voorkom nie, maar wat relevant vir ander sillabusse mag wees of vir die verdieping van die student se begrip.

Publication Date: 2018/12/31

Kindly note that the communicated dates are subject to change without prior notice. 

RMW Konseptuele raamwerk vir finansiële verslagdoening

IFRS 13 Billikewaarde-meting

OPENBAARMAKING

IAS 1 Aanbieding van finansiële state

IAS 7 Staat van kontantvloei

IAS 8 Rekeningkundige beleide, veranderings in ramings en foute

IAS 10 Gebeure na die verslagdoeningsdatum

IAS 20 Rekeningkundige verantwoording vir staatstoekennings en openbaarmaking van staatshulp

IAS 24 Openbaarmaking oor verwante partye

IAS 32 Finansiële instrumente: aanbieding

IAS 33 Verdienste, wesensverdienste en dividend per aandeel

IAS 34 Tussentydse finansiële verslagdoening

IFRS 7 Finansiële instrumente: openbaarmaking

IFRS 8 Bedryfsegmente

BATES

IAS 2 Voorraad

IAS 12 Inkomstebelastings

IAS 16 Eiendom, aanleg en toerusting

IAS 19 Werknemervoordele

IAS 20 Rekeningkundige verantwoording vir staatstoekennings en openbaarmaking van staatshulp

IAS 21 Die uitwerking van veranderinge in buitelandse wisselkoerse

IAS 23 Leenkoste

IAS 36 Waardedaling van bates

IAS 38 Ontasbare bates

IAS 40 Beleggingseiendom

IFRS 5 Niebedryfsbates gehou vir verkoop en beëindigde bedrywighede

 IFRS 9 Finansiële instrumente

IFRS 16 Hure

LASTE BLADSY

IAS 12 Inkomstebelastings

IAS 19 Werknemervoordele

IAS 21 Die uitwerking van veranderinge in buitelandse wisselkoerse

IAS 32 Finansiële instrumente: aanbieding

IAS 37 Voorsienings, voorwaardelike aanspreeklikhede en voorwaardelike bates

IFRS 2 Aandeelgebaseerde betaling

IFRS 9 Finansiële instrumente

IFRS 16 Hure

STAAT VAN WINS OF VERLIES EN ANDER

OMVATTENDE INKOMSTE

IAS 12 Inkomstebelastings

IAS 19 Werknemervoordele

IAS 21 Die uitwerking van veranderinge in buitelandse wisselkoerse

IFRS 2 Aandeelgebaseerde betaling

IFRS 15 Inkomste uit kontrakte met kliënte

GROEPE

IAS 27 Afsonderlike finansiële state

IAS 28 Beleggings in geassosieerdes

IAS 29 Finansiële verslagdoening in hiperinflasionêre ekonomieë

IFRS 3 Besigheidsamevoegings

IFRS 10 Gekonsolideerde finansiële state en afsonderlike finansiële state

IFRS 11 Gesamentlike reëlings

IFRS 12 Openbaarmaking van belange in ander entiteite

Die doelstelling van Rekeningkundige Standaarde is om in die behoeftes van studente te voorsien en terselfdertyd die werklas van dosente te verlig. Oplossings vir al die vrae word aan dosente by voorskrywende instansies voorsien.

This product does not have any reviews yet - be the first to write one.

Die agtiende uitgawe van Rekeningkundige Standaarde is bedoel vir tweede- of derdejaarstudente in Finansiële Rekeningkunde of studente wat graag ’n inleiding tot rekeningkundige standaarde wil hê. Hierdie uitgawe stel studente bekend aan die beginsels van die Internasionale Finansiële Verslagdoeningstandaarde.

Die rekeningkundige beginsels word geïllustreer deur vrae wat geleidelik in moeilikheidsgraad toeneem. Dié benadering bevorder studente se begrip van die beginsels en stel hulle in staat om finansiële state op ’n praktiese manier te bemeester. ʼn Aanduiding word gegee indien ʼn vraag onderwerpe bevat wat nie in die hersiene SAICA-sillabus voorkom nie, maar wat relevant vir ander sillabusse mag wees of vir die verdieping van die student se begrip.

Publication Date: 2018/12/31

Kindly note that the communicated dates are subject to change without prior notice. 

RMW Konseptuele raamwerk vir finansiële verslagdoening

IFRS 13 Billikewaarde-meting

OPENBAARMAKING

IAS 1 Aanbieding van finansiële state

IAS 7 Staat van kontantvloei

IAS 8 Rekeningkundige beleide, veranderings in ramings en foute

IAS 10 Gebeure na die verslagdoeningsdatum

IAS 20 Rekeningkundige verantwoording vir staatstoekennings en openbaarmaking van staatshulp

IAS 24 Openbaarmaking oor verwante partye

IAS 32 Finansiële instrumente: aanbieding

IAS 33 Verdienste, wesensverdienste en dividend per aandeel

IAS 34 Tussentydse finansiële verslagdoening

IFRS 7 Finansiële instrumente: openbaarmaking

IFRS 8 Bedryfsegmente

BATES

IAS 2 Voorraad

IAS 12 Inkomstebelastings

IAS 16 Eiendom, aanleg en toerusting

IAS 19 Werknemervoordele

IAS 20 Rekeningkundige verantwoording vir staatstoekennings en openbaarmaking van staatshulp

IAS 21 Die uitwerking van veranderinge in buitelandse wisselkoerse

IAS 23 Leenkoste

IAS 36 Waardedaling van bates

IAS 38 Ontasbare bates

IAS 40 Beleggingseiendom

IFRS 5 Niebedryfsbates gehou vir verkoop en beëindigde bedrywighede

 IFRS 9 Finansiële instrumente

IFRS 16 Hure

LASTE BLADSY

IAS 12 Inkomstebelastings

IAS 19 Werknemervoordele

IAS 21 Die uitwerking van veranderinge in buitelandse wisselkoerse

IAS 32 Finansiële instrumente: aanbieding

IAS 37 Voorsienings, voorwaardelike aanspreeklikhede en voorwaardelike bates

IFRS 2 Aandeelgebaseerde betaling

IFRS 9 Finansiële instrumente

IFRS 16 Hure

STAAT VAN WINS OF VERLIES EN ANDER

OMVATTENDE INKOMSTE

IAS 12 Inkomstebelastings

IAS 19 Werknemervoordele

IAS 21 Die uitwerking van veranderinge in buitelandse wisselkoerse

IFRS 2 Aandeelgebaseerde betaling

IFRS 15 Inkomste uit kontrakte met kliënte

GROEPE

IAS 27 Afsonderlike finansiële state

IAS 28 Beleggings in geassosieerdes

IAS 29 Finansiële verslagdoening in hiperinflasionêre ekonomieë

IFRS 3 Besigheidsamevoegings

IFRS 10 Gekonsolideerde finansiële state en afsonderlike finansiële state

IFRS 11 Gesamentlike reëlings

IFRS 12 Openbaarmaking van belange in ander entiteite

Die doelstelling van Rekeningkundige Standaarde is om in die behoeftes van studente te voorsien en terselfdertyd die werklas van dosente te verlig. Oplossings vir al die vrae word aan dosente by voorskrywende instansies voorsien.

This product does not have any reviews yet - be the first to write one.