Finansiële Bestuur in Openbare Skole: ’n Praktiese handleiding vir voldoening aan wetgewing


Available
  Edition: 1st Edition
 • Format: Soft Cover
 • ISBN: 9781485127093
 • Language(s): Afrikaans
 • Extent: 240 Pages
 • Published:
 • Category: Public Schools, Education

R364.00



Elke sent tel in die onderwys! Uitgawes moet bestuur en inkomste moet uitgebou word binne die raamwerk van ’n magdom onderwyswette, -regulasies en -beleide. Dus bly die bestuur van finansies in openbare skole ’n reuse-uitdaging vir die meeste betrokkenes by die onderwyssektor.

Die doel van Finansiële Bestuur in Openbare Skole is om ’n oorsig te bied van die belangrikste wetgewing oor skoolfinansies, en om die praktiese implikasies daarvan te verduidelik. Die boek behandel die kerngebiede van die raamwerk van finansiële bestuur in openbare skole en dien as ’n praktiese handleiding vir beheerliggaamlede, skoolhoofde en finansiële beamptes by skole, terwyl onderwysamptenare, regspraktisyns, rekenmeesters en ouditeure in ’n raadgewende hoedanigheid dit ewe nuttig sal vind.

Met bydraes deur bekende praktisyns op die terrein van skoolbeheer en finansies bied Finansiële Bestuur in Openbare Skole waardevolle praktiese advies oor die bestuur van finansies in openbare skole.

 • Regsraamwerk vir openbare skole inleiding
 • Rolspelers in finansiële bestuur inleiding
 • Basiese finansiële bestuur en boekhouding
 • Finansiële verslagdoening en toesig
 • Die begrotingsproses
 • Skoolgeld: vasstelling, vrystelling en invordering
 • Risikobestuur en -beheer
 • Beste praktyke — King-beginsels in openbare skole
 • Tegnologie en finansiële bestuur
 • Statute
 • Regspraak
 • Bykomende aanbevole leesstof
 • Indeks
 • Afkortings en akronieme

Also available in English as Financial Management in Public Schools: A practical guide to legislative compliance.

 • Beheerliggaamlede
 • Skoolhoofde
 • Finansiële beamptes
 • Onderwysamptenare
 • Regspraktisyns
 • Rekenmeesters en ouditeure
 • Universiteitstudente

This product does not have any reviews yet - be the first to write one.

Elke sent tel in die onderwys! Uitgawes moet bestuur en inkomste moet uitgebou word binne die raamwerk van ’n magdom onderwyswette, -regulasies en -beleide. Dus bly die bestuur van finansies in openbare skole ’n reuse-uitdaging vir die meeste betrokkenes by die onderwyssektor.

Die doel van Finansiële Bestuur in Openbare Skole is om ’n oorsig te bied van die belangrikste wetgewing oor skoolfinansies, en om die praktiese implikasies daarvan te verduidelik. Die boek behandel die kerngebiede van die raamwerk van finansiële bestuur in openbare skole en dien as ’n praktiese handleiding vir beheerliggaamlede, skoolhoofde en finansiële beamptes by skole, terwyl onderwysamptenare, regspraktisyns, rekenmeesters en ouditeure in ’n raadgewende hoedanigheid dit ewe nuttig sal vind.

Met bydraes deur bekende praktisyns op die terrein van skoolbeheer en finansies bied Finansiële Bestuur in Openbare Skole waardevolle praktiese advies oor die bestuur van finansies in openbare skole.

 • Regsraamwerk vir openbare skole inleiding
 • Rolspelers in finansiële bestuur inleiding
 • Basiese finansiële bestuur en boekhouding
 • Finansiële verslagdoening en toesig
 • Die begrotingsproses
 • Skoolgeld: vasstelling, vrystelling en invordering
 • Risikobestuur en -beheer
 • Beste praktyke — King-beginsels in openbare skole
 • Tegnologie en finansiële bestuur
 • Statute
 • Regspraak
 • Bykomende aanbevole leesstof
 • Indeks
 • Afkortings en akronieme

Also available in English as Financial Management in Public Schools: A practical guide to legislative compliance.

 • Beheerliggaamlede
 • Skoolhoofde
 • Finansiële beamptes
 • Onderwysamptenare
 • Regspraktisyns
 • Rekenmeesters en ouditeure
 • Universiteitstudente

This product does not have any reviews yet - be the first to write one.


Related products