Criminal Procedure Casebook / Strafprosesreg Vonnisbundel 2e


Available
  Edition: 2nd Edition
 • Format: Soft Cover
 • ISBN: 9781485119456
 • Language(s): Afrikaans, English
 • Extent: 641 Pages
 • Published:
 • Category: Criminal Law & Procedure, Student Titles

R648.00The second edition of this bilingual Criminal Procedure Casebook provides the reader with excerpts of judgments that illustrate the most important aspects and underlying principles of South African criminal procedure. It also contains a section on international and transnational criminal matters. This edition includes new topics such as the accused’s capacity to understand proceedings (mental illness and criminal matters), undue delays in criminal matters and child justice.

A summary of the facts and important issues precedes each case excerpt. The excerpts are followed by a critical note evaluating and explaining the relevance and importance of the judgment. The method employed by the authors in their selection of cases reflects a principled approach to the subject. All introductory and explanatory notes are in English and Afrikaans, and Afrikaans judgments are followed by an English translation.

This book will be of invaluable assistance in the study of the dynamic field of criminal procedure. It can be used as a companion to the Criminal Procedure Handbook twelfth ed by Joubert (editor) et al.


Die tweede uitgawe van die Strafprosesreg Vonnisbundel verskaf aan die gebruiker uittreksels uit hofbeslissings wat die belangrikste aspekte van en beginsels onderliggend aan die Suid-Afrikaanse strafprosesreg illustreer. Dit bevat ook ‘n afdeling wat internasionale en transnasionale strafregtelike aangeleenthede aanraak. Hierdie tweede uitgawe bevat nuwe onderwerpe wat insluit: die beskuldigde se vermoë om verrigtinge te begryp (geestesongesteldheid en strafregtelike toerekenbaarheid), onbehoorlike vertragings in strafregtelike verrigtinge en kinderstrafproses.

Elke uittreksel word voorafgegaan deur ‘n opsomming (in Engels en Afrikaans) van die feite en belangrike kwessies. Die uittreksels word gevolg deur ‘n kritiese aantekening (weereens in Engels en Afrikaans) waarin die belang van die uitspraak oorweeg en verduidelik word. Uitsprake in Afrikaans word gevolg deur ‘n Engelse vertaling. Die skrywers se keuse van uitsprake weerspieël ‘n beginselmatige benadering tot die onderwerp.

Die boek sal nuttig wees by die bestudering van die dinamiese gebied van die strafprosesreg. Dit kan saam met die Strafprosesreghandboek twaalfde uitgawe deur Joubert (redakteur) et al gebruik word.

 • Prosecuting authority / Vervolgingsgesag
 • Search and seizure / Deursoeking en beslaglegging
 • Arrest / Inhegtenisneming
 • Bail / Borg
 • Legal assistance / Regsbystand
 • Indictments and charge sheets / Aktes van beskuldiging en klagstate
 • Joinder and separation / Samevoeging en skeiding
 • Pleadings / Pleite
 • Plea and sentence agreements / Pleit en vonnisooreenkomste
 • Discharge after the state case / Ontslag na staatsaak
 • Competent verdicts / Geoorloofde uitsprake
 • Multiplication of charges (s 83) and duplication of convictions / Verdubbeling van aanklagte (a 83) en vermenigvuldiging van skuldigbevindings
 • Accused: Capacity to understand proceedings – Mental illness and criminal responsibility / Beskuldigde: Vermoë om verrigtinge te begryp – Geestesongesteldheid en strafregtelike toerekenbaarheid
 • Undue delays in criminal matters / Onbehoorlike vertragings in strafregtelike verrigtinge
 • Child Justice Procedure / Kinderstrafproses
 • Sentencing / Vonnisoplegging
 • Review and appeal / Hersiening en appèl
 • International and transnational matters / Internasionale en transnasionale aangeleenthede

 • Students of criminal law and procedure / Studente van die strafreg en prosedure
 • Candidate attorneys / Kandidaat prokureurs
 • Legal practitioners - as an overview and introduction to criminal procedure / Regspraktisyns - as 'n oorsig en inleiding tot die strafprosesreg

This product does not have any reviews yet - be the first to write one.

The second edition of this bilingual Criminal Procedure Casebook provides the reader with excerpts of judgments that illustrate the most important aspects and underlying principles of South African criminal procedure. It also contains a section on international and transnational criminal matters. This edition includes new topics such as the accused’s capacity to understand proceedings (mental illness and criminal matters), undue delays in criminal matters and child justice.

A summary of the facts and important issues precedes each case excerpt. The excerpts are followed by a critical note evaluating and explaining the relevance and importance of the judgment. The method employed by the authors in their selection of cases reflects a principled approach to the subject. All introductory and explanatory notes are in English and Afrikaans, and Afrikaans judgments are followed by an English translation.

This book will be of invaluable assistance in the study of the dynamic field of criminal procedure. It can be used as a companion to the Criminal Procedure Handbook twelfth ed by Joubert (editor) et al.


Die tweede uitgawe van die Strafprosesreg Vonnisbundel verskaf aan die gebruiker uittreksels uit hofbeslissings wat die belangrikste aspekte van en beginsels onderliggend aan die Suid-Afrikaanse strafprosesreg illustreer. Dit bevat ook ‘n afdeling wat internasionale en transnasionale strafregtelike aangeleenthede aanraak. Hierdie tweede uitgawe bevat nuwe onderwerpe wat insluit: die beskuldigde se vermoë om verrigtinge te begryp (geestesongesteldheid en strafregtelike toerekenbaarheid), onbehoorlike vertragings in strafregtelike verrigtinge en kinderstrafproses.

Elke uittreksel word voorafgegaan deur ‘n opsomming (in Engels en Afrikaans) van die feite en belangrike kwessies. Die uittreksels word gevolg deur ‘n kritiese aantekening (weereens in Engels en Afrikaans) waarin die belang van die uitspraak oorweeg en verduidelik word. Uitsprake in Afrikaans word gevolg deur ‘n Engelse vertaling. Die skrywers se keuse van uitsprake weerspieël ‘n beginselmatige benadering tot die onderwerp.

Die boek sal nuttig wees by die bestudering van die dinamiese gebied van die strafprosesreg. Dit kan saam met die Strafprosesreghandboek twaalfde uitgawe deur Joubert (redakteur) et al gebruik word.

 • Prosecuting authority / Vervolgingsgesag
 • Search and seizure / Deursoeking en beslaglegging
 • Arrest / Inhegtenisneming
 • Bail / Borg
 • Legal assistance / Regsbystand
 • Indictments and charge sheets / Aktes van beskuldiging en klagstate
 • Joinder and separation / Samevoeging en skeiding
 • Pleadings / Pleite
 • Plea and sentence agreements / Pleit en vonnisooreenkomste
 • Discharge after the state case / Ontslag na staatsaak
 • Competent verdicts / Geoorloofde uitsprake
 • Multiplication of charges (s 83) and duplication of convictions / Verdubbeling van aanklagte (a 83) en vermenigvuldiging van skuldigbevindings
 • Accused: Capacity to understand proceedings – Mental illness and criminal responsibility / Beskuldigde: Vermoë om verrigtinge te begryp – Geestesongesteldheid en strafregtelike toerekenbaarheid
 • Undue delays in criminal matters / Onbehoorlike vertragings in strafregtelike verrigtinge
 • Child Justice Procedure / Kinderstrafproses
 • Sentencing / Vonnisoplegging
 • Review and appeal / Hersiening en appèl
 • International and transnational matters / Internasionale en transnasionale aangeleenthede

 • Students of criminal law and procedure / Studente van die strafreg en prosedure
 • Candidate attorneys / Kandidaat prokureurs
 • Legal practitioners - as an overview and introduction to criminal procedure / Regspraktisyns - as 'n oorsig en inleiding tot die strafprosesreg

This product does not have any reviews yet - be the first to write one.


Related products