Beginnersgids vir Regstudente  Edition: 4th Edition
 • Format: Soft Cover
 • ISBN: 9780702182105
 • Language(s): Afrikaans
 • Extent: 362 Pages
 • Published:
 • Category: Law, Introduction to Law

R643.00

You can get an email alert when this product is back in stock.


Beginnersgids vir Regstudente is bedoel vir studente wat vir die eerste keer met die reg te doen kry. Dit bied ’n breë, gebruikersvriendelike oorsig van die reg in eenvoudige taal, toegelig met voorbeelde en diagramme. Die klem val op praktiese vaardighede wat nodig is om regte te studeer, om die bronne van die reg te hanteer en om regsnavorsing te doen. ’n Kritiese benadering tot die reg word by studente aangekweek. Hierdie uitgawe word vergesel van ’n CD-ROM wat bykomstige studiemateriaal en leiding aan studente verskaf.  

 • Die Reg
 • Geskiedenis van die Suid-Afrikaanse Reg
 • Bronne van die Suid-Afrikaanse Reg
 • Indeling van die Reg
 • Aspekte van Privaatreg
 • Siviele Prosesreg
 • Aspekte van die Strafreg
 • Die Strafprosesreg
 • Die Reg en die Besigheidswêreld
 • Die Bewysreg
 • Howe en Alternatiewe Dispuutbeslegting
 • Die Regsberoep
 • Die Grondwet
 • Menseregte
 • Regsvergelyking
 • Taal en die Reg
 • Regsargument en Logika
 • MIV/Vigs en die Reg
 • Perspektiewe op die Reg
 • Regsnavorsing

 • Studente in regsinleidingskursusse
 • Regsonderwysers
 • Biblioteke

Key Benefits

 • The book promotes the development of research skills, and also explains the usage of the sources of South African law
 • A critical approach to the law is cultivated
 • Simplicity of content
 • A list of basic references
 • Simple, everyday language is used where possible

This product does not have any reviews yet - be the first to write one.

Beginnersgids vir Regstudente is bedoel vir studente wat vir die eerste keer met die reg te doen kry. Dit bied ’n breë, gebruikersvriendelike oorsig van die reg in eenvoudige taal, toegelig met voorbeelde en diagramme. Die klem val op praktiese vaardighede wat nodig is om regte te studeer, om die bronne van die reg te hanteer en om regsnavorsing te doen. ’n Kritiese benadering tot die reg word by studente aangekweek. Hierdie uitgawe word vergesel van ’n CD-ROM wat bykomstige studiemateriaal en leiding aan studente verskaf.  

 • Die Reg
 • Geskiedenis van die Suid-Afrikaanse Reg
 • Bronne van die Suid-Afrikaanse Reg
 • Indeling van die Reg
 • Aspekte van Privaatreg
 • Siviele Prosesreg
 • Aspekte van die Strafreg
 • Die Strafprosesreg
 • Die Reg en die Besigheidswêreld
 • Die Bewysreg
 • Howe en Alternatiewe Dispuutbeslegting
 • Die Regsberoep
 • Die Grondwet
 • Menseregte
 • Regsvergelyking
 • Taal en die Reg
 • Regsargument en Logika
 • MIV/Vigs en die Reg
 • Perspektiewe op die Reg
 • Regsnavorsing

 • Studente in regsinleidingskursusse
 • Regsonderwysers
 • Biblioteke

Key Benefits

 • The book promotes the development of research skills, and also explains the usage of the sources of South African law
 • A critical approach to the law is cultivated
 • Simplicity of content
 • A list of basic references
 • Simple, everyday language is used where possible

This product does not have any reviews yet - be the first to write one.


Related products