Die Key Links gegradeerde leesreeks, beskikbaar in Engels en Afrikaans, moedig eksplisiete onderrig aan deur verhalende en nie verhalende tekste by mekaar te laat aansluit wat die leerder se taal, sowel as geletterdheidstrategieë en –vaardighede ontwikkel.

Die reeks bestaan uit 128 Grondslagfase gegradeerde boeke, 84 Intermediêre fase gegradeerde boeke en 24 Gedeelde Leesboeke of Grootboeke.

Maklik toeganklike voorstelle fokus onderwyser—leerder—besprekings om onderriggeleenthede te maksimeer.

Die lesse behandel al drie kurrikulum-stringe van taal, geletterdheid en letterkunde. Hulle fokus spesifiek op aktiewe leerder-interaksie. Van die leerders word verwag om te dink en te praat oor wat en hoe hulle gelees het.

Leerders word spesifiek onderrig in prosesseringsvaardighede soos woordherkenning en klank- en letterkennis. Hulle bespreek en gebruik ook reg van die begin af begripstrategieë op ʼn eksplisiete manier. Soos hulle leesvaardighede ontwikkel, word skakels tussen lees en skryf meer noukeurig gevorm.Die KABV (CAPS) gerigte Key Links Gegradeerde Afrikaanse Leesreeks en KABV gekeurde Key Links Gegradeerde Engelse Leesreeks

Die KABV (CAPS) gerigte Key Links Afrikaanse Leesreeks en KABV gekeurde Key Links Engelse Leesreeks help onderwysers om lees te onderrig deur middel van humoristiese verhalende en fassinerende nieverhalende boektitels met maklik toeganklike voorstelle wat gesprekvoering aanmoedig om leergeleenthede te maksimeer.

Die Key Links gegradeerde begeleide leesboeke behandel al drie kurrikulum-stringe van taal, geletterdheid en letterkunde. Deur die unieke, geïntegreerde fasiliteerder fokuspanele word die leerders gerig om te dink en te praat oor wat en hoe hulle lees, sowel as die prosesseringsvaardighede soos woordherkenning en klank- en letterkennis. Begripstrategieë word deurgaans in die reeks op ‘n eksplisiete manier gebruik en geleer.Kliek hier om die Key Links Gegradeerde Afrikaanse Leesreeks katalogus af te laai.

Kliek hier om die Key Links Gegradeerde Engelse Leesreeks katalogus af te laai.Die Key Links Gegradeerde Afrikaanse Leesreeks

Na vele en volgehoue versoeke is Key Links, oorspronklik ontwikkel deur internasionale geletterdheidskenner Jill Eggleton, nou ook beskikbaar in Afrikaans.

Die Afrikaanse weergawe van die reeks is ontwikkel in samewerking met geletterdheidsopleidingskundiges.

Die Afrikaanse teks is nougeset getoets aan Jill Eggleton se Lighting the Literacy Fire benadering tot gestapelde lees, die KABV (CAPS) riglyne vir Afrikaans en die implimentering van die hoëfrekwensiewoorde wat vir Afrikaans geïdentifiseer is.

Die reeks is aan twee van die land se vooraanstaande akademici in die veld van Afrikaanse geletterdheidsonderrig en ʼn Afrikaanse letterkunde spesialis voorgelê vir kritiese evaluering om te verseker dat die Afrikaanse weergawes van die boeke voldoen aan die kwaliteit en standaarde wat verwag word van die Key Links reeks.

Key Links Gedeelde Lees (Grootboeke)

  • Key Links Gedeelde Lees (Grootboeke) verskaf ʼn bron van literatuurgehalte-teks vir beginnerlesers.

  • Hulle is taal-ryk, humoristies en gevul met lewendige, ritmiese en rymende teks.

  • Hulle bied ook, in konteks, die geleentheid vir onderwyserbegeleide demonstrasies en leesbegrippe, –vaardighede en –strategieë.

  • Hierdie vaardighede en strategieë word versterk en sorgvuldig gestapel (opgebou/gelaag) deur die voorstelle in die Key Links-boeke vir Begeleide Lees.Kliek hier om die titels aanlyn te koop of gaan na www.jutaonline.co.zaKontakbesonderhede:

Tel: +27 21 659 2300

Epos: keylinks@juta.co.za