Read the latest Juta press releases and news articles.

Hiermee bring ons hulde aan die roemryke loopbaan van Professor JC Sonnekus

Juta Law het, tydens ‘n geleentheid wat deur die Universiteit van Johannesburg aangebied is om sy luisterryke akademiese loopbaan te vier, hulde aan Professor Jean Sonnekus gebring. 

 

Professor Sonnekus is ‘n befaamde vakkundige en wydgepubliseerde skrywer in Privaatreg. Hy het alreeds 307 artikels tesame met 36 substantiewe boekresensies gepubliseer. Sy regskundig-vergelykende assesserings van die Suid-Afrikaanse Privaatreg het die aandag van internasionale regskundiges getrek.

Juta se verhouding met Professor Sonnekus strek reeds oor 40 jaar. Dit het in 1976 ontstaan met die bekendstelling van die Tydskrif vir die Suid-Afrikaanse Reg wat onder die gesag van die Universiteit van Johannesburg se Regsfakulteit gepubliseer word. Professor Sonnekus het as hoofredakteur die reputasie en statuur van hierdie joernaal gebou.

Gedurende die vieringe is Professor Sonnekus ‘n Festschrift van die Liber Amicorum Tydskrif vir die Suid-Afrikaanse Reg aangebied om sy vele prestasies en sy toewyding aan die oppergesag en akademie van die reg in Suid-Afrika te vereer.

Ons sien daarna uit om nog vir baie jare die bydraes en oorspronklike oplossings vir regsprobleme van hierdie buitegewoon-analitiese denker te lees en publiseer.

Posted: